Ihmisiä Rauhassa

Rauhan piirimielisairaala perustettiin vuonna 1926 ja lakkautettiin vuonna 2000, joskin tuolloin se oli nimeltään Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin psykiatrian yksikkö.

Tämän ajanjakson aikana psykiatrinen hoito kehittyi monien vaiheiden kautta nykytilaan, jossa laitoshoito on vähennetty minimiin.

”Pelko on suurimpana syynä siihen tylyyn kohteluun, jota mielisairaat ennen ovat osakseen saaneet. Tällaisen kohtelun tulee pikaisesti muuttua. Sitä vaatii ihmisyys.”

Piispa Erkki Kaila Rauhan sairaalan avajaisissa 22.11.1926
Setälä 2018. Kuva: Hanna Koikkalainen.

Piirimielisairaaloiden perustaminen noin 100 vuotta sitten merkitsi uutta aikaa. Sitä ennen Suomessa elettiin tilanteessa, jossa mieleltään sairastuneita ja vammaisia saatettiin pitää kotioloissa häkissä tai seinään kytkettynä. Tämän kokeneita ihmisiä eli Rauhassa ainakin vielä 60-luvulla.

Potilaita oli enimmillään yli 800. Sairaalan ympärille rakentui yhteiskunta pienoiskoossa: lähes omavarainen kyläyhteisö, jossa henkilökunta ja potilaat asuivat samoissa rakennuksissa ja pihapiireissä, ja jossa ihmisillä oli nimi.

Tunnemuseo kertoo paikasta nimeltä Rauha ja vaietuista ihmisistä, jotka ovat yhä olemassa muistoissa.

”Kautta vuosisatain seiskoot nämä kivimuurit jaloa tarkoitustaan palvellen, muistomerkkinä Suomen kansan inhimillisyyden tunteesta kovaosaisia kohtaan sekä sen nyt saavuttamasta sivistystasosta!”

Tarkastaja J. Hagelberg Rauhan sairaalan avajaisissa 22.11.1926
Rantala 2018. Kuva: Marleena Liikkanen.

Rauhan sairaala sijaitsee nykyisen Lappeenrannan alueella, lähellä Imatran rajaa. Paikalla toimii nykyään hotelli ja matkailuyrityksiä. Suuri osa rakennuksista on tyhjillään. Osa on purettu.

Nykyisten salassapitostandardien vuoksi kaikkien tässä muisteltujen potilaiden nimet on muutettu. Omana aikanaan he ovat olleet kyläyhteisössä tunnettuja omalla nimellään ja kasvoillaan.

  • Navigointiosoite: Rauhanrinne 1, 55320 Rauha